Selvmordsforebyggelse: hvad kan samfundet gøre?

Mellem 10.000 og 12.000 danskere forsøger at tage sit liv hvert år. 568 danskere døde i 2016 af selvmord og selvmordsforsøg og selvom det antal er faldet markant siden 1980’erne, så er det stadigvæk 568 for mange liv, som burde være blevet reddet i tide.

Nationalt samarbejde i selvmordsforebyggelse

Derfor samarbejder 22 organisationer i et nationalt partnerskab frem til 2020. Her samarbejder relevante aktører på nationalt, regionalt og kommunalt niveau i kampen mod selvmord og selvmordsforsøg.

Der er sat 1 million DKK af til hvert år i partnerskabet, som løber mellem 2017 til 2020 og 800.000 DKK af dem bruges til aktiviteter, der kan være med til at forebygge selvmord.I den forbindelse har sundhedsstyrelsen udarbejdet en rådgivning til sygehuse, som skal hjælpe med at kunne behandle en selvmordstruet patient.

Hvem er udsat for selvmord?

Når det kommer til den generelle befolkning er mænd statistisk set mere udsat for selvmord end kvinder. Fx døde mere end dobbelt så mange mænd end kvinder som følge af selvmord i 2015. Dog er hyppigheden for selvmordsforsøg størst blandt unge kvinder mellem 10 og 34 år.

Overdødelighed blandt danskere med psykiske lidelser

Mennesker med psykiske lidelser i Danmark lever typisk 15-20 år kortere end resten af befolkningen. Dette skyldes blandt andet selvmord, som er tyve gange mere hyppigt hos personer med psykiske lidelser.

Tal viser også at omkring halvdelen af de der mister livet på grund af selvmord har været i kontakt med psykiatriske hospitaler og det understreger blot hvor vigtigt det er at klæde de fagpersoner, der arbejder i de relevante områder, godt på til jobbet med selvmordsforebyggelse.

Mindre adgang til selvmordsmetoder

En af de forebyggende fokusområder i det nationale partnerskab i Danmark fokuserer på at mindske adgang til selvmordsmetoder. Dette er lykkedes tidligere med det høje antal af især piger og kvinder, der forsøgte at begå selvmord med en overdosis af fx panodil piller. I perioden mellem 2010 og 2014 blev antallet af selvmordsforsøg med piller reduceret til næsten en tredjedel ved at indføre regulering om at unge under 18 år skal have recept for at købe pillerne på apoteket og ingen måtte købe flere end 20 smertestillende piller af gange. Det er tiltag som disse, der skal være med til at forebygge selvmord i Danmark og naturligvis også i udlandet.

Uddannelse af fagpersoner i forebyggelsesarbejdet

Grønland har et seriøst landsdækkende samfundsproblem med selvmord og ifølge regeringen prøver hver femte person i landet på et eller andet tidspunkt at tage sit liv. Et af redskaberne, som de bruger til forebyggelse i Grønland er uddannelse af fagpersoner i forebyggelsesarbejdet. Det anbefales at relevante fagpersoner som fx personale hos sundhedsvæsnet, socialrådgivere der arbejder med socialt udsatte i kommunen m.fl. deltager i kurser om selvmordsforebyggelse.