Kunst kan lindre mentale sygdomme

Kunstterapi kan hjælpe med at øge kvaliteten i livet især hos de personer, der døjer med angst, depression og andre mentale sygdomme. Det er blevet bevist i flere forsøg af denne behandlingsform, som allerede bruges i mange lande.

Kunstterapi fører til mindre angst og bedre socialisering

På det Psykiatriske Hospital i Risskov har de tidligere lavet en undersøgelse, som har bevist at kunstterapi kan hjælpe i behandlingen af psykiske sygdomme. I forsøget arbejdede patienterne med en pensel og et lærred i løbet af et år, hvilket førte til at de blev mindre angste samt bedre til at fungere socialt. Netop de mest syge patienter, som normalt er sværest at hjælpe med de eksisterende behandlingsmuligheder, nød især gavn af behandlingen med kunstterapi.

Angstramte borgere i Vordingborg bliver behandlet med kultur

Generelt hjælper det at benytte sine kreative færdigheder til behandling af mentale sygdomme. I Vordingborg kommune får stressramte, angstramte samt borgere med depression mulighed for at deltage i et kultur-kursus, som løber hen over ti uger.

En af patienterne der har gennemgået det kursus er Mia Urban, som påpegede at det var dejligt at glemme om sygdommen for en stund i stedet for at skulle tale om hvad der var galt, som er teknikken man bruger i mange andre behandlinger.

Målet med kursus er ifølge kulturkoordinatoren Lars Petersen at følge fokus fra sygdommen for at den fx stressramte kan øge sin livskvalitet og trivsel, så han/hun langsomt kan få mod på at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Naturligvis er personer med mentale sygdomme nødt til at adressere dem ved at tale med fx en psykolog og/eller at blive behandlet med medicin, så kulturkurset er ikke en alternativ behandling på egen fod. Det er et supplement hvor målgruppen har mulighed for at forbedre andre områder, som kan hjælpe patienterne med at komme igennem sin sygdom.

Kultur på recept

Et andet sted hvor kultur er blevet brugt som behandling til langtidssygmeldte er i den svenske kommune Helsingborg hvor folk med fx angst og depression blev behandlet med kulturoplevelser i et forsøg med titlen ”kultur på recept”.

Angst, depression, stress og andre mentale sygdomme afskærer ofte mange fra omverden og gør at de ikke kommer ud. Derfor blev blandt andet læsegrupper, sang, og udstillingsbesøg til en del af behandlingen. Forsøget havde så stor succes at ”kultur på recept” så blev bredt ud til hele Skåne-regionen.

Kultur er allerede udbredt som en del af behandlingen i lande som Finland, Storbritannien og USA og der har været lignende forsøg hjemme i Danmark i blandt andet Helsingborg og på Bornholm og nu foreslår Alternativet i sit partiprogram at kultur kan gives på recept, som behandling til personer, der står i en særlig sårbar livssituation.