Psykiske sygdomme i en af verdens lykkeligste nationer

De nordiske lande topper ofte undersøgelser om hvilket land er det lykkeligste i verden. Danmark var verdens mest lykkelige nation i 2016, Norge vippede Danmark af pinden og blev den lykkeligste nation i 2017 og Finland blev senest kåret til verdens mest lykkelige nation i 2018.

Men i de nordiske lande viser undersøgelser som fx det seneste studie af the Happiness Research Institut i den danske hovedstad København også at en ud af otte personer lever i mistrivsel i Norden. I denne artikel kigger vi på hvilke faktorer, der kan påvirke den mentale trivsel i Danmark.

Ensomme danskere

I 2015 viste en undersøgelse at 210.000 danskere (4,6 %) over 16 år følte sig ensomme ofte eller konstant. Især unge kvinder mellem 16 og 29 år (7,8 %) følte sig ensomme ofte eller konstant.

Det siges at 1000 – 1500 (2,6 %) dødsfald har relation til svage sociale relationer og at 250.000 danskere årligt kontakter en praktiserende læge på grund af ensomhed. Dette fører til ca. 10.000 hospitalsindlæggelser, 95.000 ekstra sygefraværsdage og en årlig omkostning på 300 millioner DKK for sundhedsvæsnet.

Ensomhed kan føre til stress

Ifølge en undersøgelse af CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Mary Fonden og Region Midtjylland er der tætte forbindelser mellem ensomhed og stress. Studiet af ensomme i aldersgruppen 30 til 59 år viste at 80 procent af de ensomme døjede med stress, mens 24 procent af de ikke-ensomme døjede med stress.

Nationen med aleneboere

Ensomhed er også tæt forbundet med at Danmark er en nation med aleneboere. Tal viser at fire ud af ti husstande i Danmark kun har én beboer. Dette gælder især danskerne i 50’erne, som er steget med 104 procent fra 74.983 (1987) til 153.196 (2017) samt danskere i 40’erne, som er steget med 70 procent fra 63.699 (1987) til 108.476 (2017).

Mens mange danskere ønsker at bo alene, så er der også mange, som bliver ensomme af at bo alene. CFK-rapporten fra 2015 viste at folk, som ikke havde stiftet familie eller som boede alene efter skilsmisse havde dobbelt så høje tendenser til at være ensomme end de danskere, der bor sammen i en familie.

Især danskerne, der går ind i 40’erne uden at have stiftet familie kan blive hårdt ramt af ensomhed, da de ofte har haft et ønske om at stifte familie, men at det ønske ikke er blevet opfyldt.

Ensomhed og stress er blot to eksempler på de psykiske sygdomme, som rammer den danske befolkning. Ifølge tal fra Statens Institut for Folkesundhed oplever op til 800.000 danskere problemer med mental sundhed hvert år og dermed er det den største sygdomsbyrde i det danske samfund, som udgør 25 % foran kræft (17 %) og kredsløbssygdomme (15,2 %).